Lamson Security

Nuborgh College

Het Nuborgh College is een brede scholengemeenschap (vmbo, havo en vwo) bestaande uit vier kleinschalig georganiseerde locaties: Nuborgh College Lambert Franckens en Nuborgh College Oostenlicht in Elburg en Nuborgh College Veluvine en Junior College in Nunspeet.

Lamson Security Systems heeft in nauwe samenwerking met Nuborgh College het lockersysteem gemoderniseerd. Leerlingen maken gebruik van hun leerlingenpas om hun locker te openen. Deze leerlingenpas wordt, naast het lockersysteem, ook gebruikt voor bijvoorbeeld betalingen in de kantine.

Daarnaast heeft Lamson Security Systems slimme software koppelingen ontwikkeld met het betalingssysteem van Xafaxen Magister, waardoor de pas- en leerlinggegevens worden gesynchroniseerd met het lockermanagement systeem Nedap AEOS.

Door deze koppeling is de uitgifte van lockers (aan het begin van elk schooljaar) met één druk op de knop geregeld, en zijn administratieve werkzaamheden tot een minimum beperkt.

“Nadat het onderhoudscontract met onze vorige leverancier stopte, zochten we contact met Lamson. Hun toegankelijke manier van werken sprak ons gelijk aan. Er werd goed geluisterd naar onze wensen die vervolgens vakkundig zijn uitgevoerd. Ondanks onvoorziene hobbels is tijdens het hele project goed meegedacht en zijn oplossingen aangedragen voor zowel de lockers als het multifunctionele gebruik van onze leerlingenpas.”

(Artwiech Jan Flier, Hoofd ICT Service Nuborgh College)

© 2024 Lamson Security