Lamson Security

Locker verhuur

Lamson Security Systems heeft een software applicatie ontwikkeld waarmee bijvoorbeeld onderwijsinstellingen online hun beschikbare lockers kunnen verhuren aan studenten.

De applicatie voorziet in de betaling en administratie van een gehuurde locker. Op basis van bijvoorbeeld klas of leerjaargegevens kunnen beschikbare lockerblokken individueel worden bepaald. 

De beschikbaarheid van lockers wordt grafisch weergeven om de keuze voor een bepaalde locker te vereenvoudigen. De verhuurperiode(n) zijn via de backoffice flexibel in te stellen evenals het huur tarief. (dit kan ook op nihil worden gezet, waardoor het systeem gaat functioneren als een reserveringssysteem voor lockers)

Met de verhuurapplicatie wordt de werkzaamheden, bijvoorbeeld aan het begin van een schooljaar, zoals het handmatige toewijzen en registreren van betalingen en/of huurovereenkomsten van (studenten) lockers volledig geautomatiseerd. 

De software voorziet in verschillende communicatiekanalen naar de huurder. Hiermee kunnen individuen, groepen of alle huurders tegelijk eenvoudig geïnformeerd worden over zaken die met de verhuur van de lockers samenhangen zoals bijvoorbeeld het bijna verstrijken van de huurperiode..

Als de verhuurtermijn is afgelopen heeft de student automatisch geen toegang meer tot de locker en is de locker weer beschikbaar voor een andere huurder.

U bent slechts één klik verwijderd van een goed advies.

Wilt u meer weten over locker verhuur?

© 2024 Lamson Security